De noodzaak van CO2 reductie

Het is bewezen dat de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 een grote impact heeft op de opwarming van de aarde. Dit veroorzaakt klimaatverandering. Zelfs al een kleine verandering in de gemiddelde temperatuur heeft grote gevolgen voor mens en natuur. De eerste gevolgen zijn al overal op aarde merkbaar. Om de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te maken is een forse CO2 reductie noodzakelijk.

De gevolgen van klimaatverandering

De eerste gevolgen van de opwarmende aarde zijn al duidelijk te merken. Het weer is de laatste jaren extremer. Meer hittegolven met lange droge en hete periodes, maar ook meer zware stormen en stortregens. Tevens smelten de ijsrotsen op de Noordpool door de temperatuurstijging waardoor de zeespiegel stijgt.

De klimaatverandering heeft ook invloed op de seizoenen zoals we die kennen en daarmee ook effect op onze voedselketen. Het groei- en bloeiseizoen begint de laatste jaren al een stuk vroeger en houdt langer aan. Zomers worden warmer en winters worden milder. De biodiversiteit verandert daardoor. Sommige dieren en planten overleven de hevige buien of de warme dagen in de zomer niet en sterven uit; en weer andere planten en dieren, zoals insecten, breiden zich steeds meer uit omdat ze de milde winters overleven.

De negatieve gevolgen van klimaatverandering voor Nederland vallen nu nog mee. De warmere winters en drogere zomers kunnen zelfs als prettiger ervaren worden. Maar dat is niet overal op de wereld zo. En als de aarde blijft opwarmen ziet het er ook voor Nederland minder rooskleurig uit.

Een stijging van meer dan 2°C kan drastische gevolgen hebben voor het klimaat en de manier waarop wij leven.

CO2 reductie is noodzakelijk

Wereldwijd wordt veel onderzoek naar de klimaatverandering gedaan. Het IPCC, kort voor Intergovernmental Panel on Climate Change, bestaat uit honderden experts uit de hele wereld. Zij doen onder andere onderzoek naar de huidige status, oorzaken en gevolgen van klimaatveranderingen en creëren daaruit toekomstscenario’s. Met hun laatste onderzoek – dat  in augustus 2021 is gepresenteerd – werd duidelijk dat de temperatuur van de aarde de afgelopen decennia sneller is gestegen dan verwacht (t.o.v het IPCC rapport uit 2015). Ook is bevestigd dat menselijk toedoen grote invloed heeft op het klimaat. Vooral door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan.

Het IPCC panel concludeerde dat met de huidige uitstoot van broeikasgassen de atmosfeer over 10 jaar al zoveel broeikassen bevat dat de +1,5 °C grens waarschijnlijk permanent overschreden wordt.  Als dat zo door gaat en we een stijging van meer dan 2°C bereiken, kan dat drastische gevolgen hebben voor het klimaat en de manier waarop wij leven. Het IPPC rapport laat een duidelijke urgentie zien: de CO2 uitstoot moet direct en heel fors omlaag om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Door de groei in wereldbevolking, de welvaart, technologische ontwikkelingen en automatiseringen zullen er steeds meer energie, grondstoffen en producten nodig zijn om aan de vraag in de markt te voldoen. Onze manier van leven en handelen zal daarom moeten veranderd. Zonder veranderingen in onze huidige manier van leven zal het aantal broeikasgassen in de atmosfeer blijven stijgen. En dat kan drastische gevolgen hebben.

Uit de meeste onderzoeken blijkt dat er nog veel te redden is. Dan moeten we wel zo snel mogelijk in actie komen.

Kunnen we grote klimaatveranderingen nog voorkomen?

Sommige veranderingen in het klimaat, zoals het smelten van gletsjers op bergen en in het poolgebied en het stijgen van het zeeniveau zijn onomkeerbaar. Dat zal nog eeuwen doorgaan. Ook een vermindering in biodiversiteit zal waarschijnlijk niet voorkomen kunnen worden.

Maar uit de meeste onderzoeken blijkt dat er nog veel te redden is. Dan moeten we wel zo snel mogelijk in actie komen. Uit het laatste IPPC rapport blijkt dat wij de laatste generatie zijn die de klimaatverandering kan remmen om desastreuse gevolgen te voorkomen. Een snelle transitie naar emissieloze energie is daarbij noodzakelijk.

Om de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden, hebben de wereldleiders in 2015 een klimaatakkoord gesloten. De Nederlandse plannen en maatregelen tegen klimaatverandering zijn opgenomen in het NL-klimaatakkoord.

Meer over het klimaatakkoord

Over LOOC

LOOC is gespecialiseerd in energietransitie en energiemanagement. Ons doel is om bedrijven te helpen hun energieverbruik goedkoper en schoner te maken, om zo de transitie naar duurzame energie te versnellen en de wereld in een betere staat achter te laten voor de komende generaties.

Wij richten ons vooral op segmenten met grote emissie-uitstoot: warmtemarkt, mobiliteit en machines. In die segmenten is met elektrificatie veel winst te behalen voor zowel bedrijven als de natuur. Wij adviseren op maat, begeleiden het transitieproces en zorgen ook na de transitie voor optimaal energiemanagement met hoog rendement. Ons totaalconcept biedt bedrijven de mogelijkheid om op een betaalbare, makkelijke manier over te stappen naar duurzame energie met lagere operationele kosten en een korte terugverdientijd.

Wellicht ook interessant voor u